De hervorming van het erf- en het huwelijksvermogensrecht heeft vanzelfsprekend een impact op successieplanningen met vastgoed. Tijdens deze workshop zetten we de belangrijkste gevolgen voor jou en voor de sector op een rij. Zo zal in het nieuwe erfrecht de ongelijke behandeling van roerende en onroerende schenkingen worden weggewerkt zodat er niet langer een (ongewilde) ongelijke behandeling is van erfgenamen. Bovendien zullen oude schenkingen automatisch onderworpen worden aan de spelregels van het nieuwe erfrecht tenzij er voor 1 september 2019 een verklaring tot behoud wordt afgelegd. Het is dus zaak om na te gaan of voor oude schenkingen de oude of de nieuwe regels de voorkeur genieten. Ook wijzigingen op vlak van reserve, inbreng, inkorting, … komen aan bod. Na deze workshop ben je helemaal mee met het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht en de impact ervan op vastgoedplanningen.

Sprekers
Inleider:
Marianne Bourgeois
Jurist
Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen