General Data Protection Regulation, beter gekend als GDPR, is hot. Ben je niet zeker of je al helemaal GDPR-proof werkt? Tijdens deze workshop hoor je hoe je je vastgoedkantoor klaarstoomt om ‘compliant’ te zijn, zowel op ICT- als op juridisch vlak. We gaan kort in op je wettelijke verplichtingen op vlak van klantenrelaties en de organisatie van je kantoor. Hoe ga je om met gegevensstromen? Hoe spoor je potentiële veiligheidsriscico’s op? Hoe begin je aan een actieplan om persoonsgegevens ‘veilig’ te verwerken? Vervolgens bekijken we welke ondersteunende rol ICT-technologie kan spelen om een informatieveiligheidsplan om te zetten in praktijk. Wat is een ‘security bedreiging’ en welke schadelijke gevolgen kan dit hebben voor je organisatie? Welke technische en organisatorische maatregelen kan je nemen? Hoe voorkom je datalekken? En hoe ga je te werk als er toch een datalek zou zijn? Op naar een GDPR-proof vastgoedkantoor!    

Sprekers
Inleider:
Stefanie De Bosschere
Juridisch adviseur
CIB Vlaanderen