Binnenkort krijg je bij de verhuur van professioneel vastgoed de keuze om de verhuur al dan niet aan btw te onderwerpen. In de meeste gevallen heb je deze nieuwe optie pas voor gebouwen die werden opgericht na 1 oktober 2018. Wat is de impact voor bestaande contracten? Wat met minder recente gebouwen? Wat moet er in het contract staan als je kiest voor btw? Is er een (financieel) voordeel? Hoe zit het met de verhuur van parkings, opslagruimtes en pop-up ruimtes? Zijn er gevallen waarin verhuren met btw verplicht wordt? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijg je tijdens deze workshop een antwoord op deze en andere vragen. 

Sprekers
Inleider:
Pieter Decelle
Beleidsmedewerker Wonen
Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen