Op 20 juli 2017 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp voor de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goed. Verwacht wordt dat het nieuwe vennootschapsrecht in de loop van 2019 stapsgewijs in werking zal treden. Er is ook een belangrijk fiscaal luik aan verbonden. De wetgeving heeft gevolgen voor iedereen die samenwerkt. Twee experten schetsen de impact van de voorgestelde wijzigingen op de dagelijkse samenwerking in een vennootschap. Hierbij hebben ze aandacht voor de typische kenmerken van de vastgoedsector.