Bram Vandromme studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Sinds 2006 is hij actief als advocaat en in 2011 startte hij zijn eigen kantoor op. Bram Vandromme specialiseert zich in administratief recht en omgevingsrecht. Hij is een veelgevraagd spreker voor opleidingen bij Confocus, die Keure, Syntra, VIVO, ... Hij maakt ook deel uit van de redactieraden van gespecialiseerde tijdschrijften zoals TOO (Vanden Broele) en Storm (die Keure). Tot voor kort was Bram extern deskundige 'ruimte' bij de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Hij is ook lid van de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen en voorzitter van het departement communicatie en IT.

Workshop

1.
Vastgoedrecht in beweging: what's new in 2018?

Het vastgoedrecht is voortdurend in beweging. Ook in 2018 waren er heel wat wetswijzigingen. Tijdens deze workshop zetten we de belangrijkste op een rij. Starten doen we met de plichtenleer, waarbij we de praktische gevolgen van het ontwerp van Koninklijk Besluit van juni 2018 voor de vastgoedmakelaar en zijn kantoor bekijken. Vervolgens komen we bij de hervorming van het zaken- of goederenrecht, die onder meer ook gevolgen heeft voor de vastgoedpromotie. Het gaat dan over aanpassingen aan de zakelijke rechten van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden, … Eindigen doen we met ruimtelijke ordening. Op de superministerraad van afgelopen zomer gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het instrumentendecreet en het voorontwerp van een decreet dat de ontwikkelingsmogelijkheden van woonreservegebieden wijzigt. Wat zijn de gevolgen op de ontwikkelingsmarkt? Na deze workshop ben je juridisch weer helemaal up-to-date!