Luc De Broe werd in 1982 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. In 1986 behaalde hij zijn LMM (Master of Laws) aan Northwestern University Chicago en in 1987 studeerde hij af aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales in Brussel. In 2007 behaalde hij de graad van doctor in de rechten. Hij is een toonaangevend expert op het vlak van Belgische en internationale belastingen. Vandaag is hij vennoot bij het advocatenkantoor Laga, waar hij aan het hoofd staat van de afdeling gespecialiseerd in fiscale geschillen. Hij doceert verschillende vakken aan de KU Leuven, waaronder fiscaal recht en personenbelasting. Hij is ook visiting professor aan de Universiteit van Leiden, Wenen en Amsterdam. Luc is auteur van verschillende bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften en auteur van drie handboeken over fiscaliteit. Hij is daarnaast holder van the Deloitte Chair.

Workshop

4.
Vennootschapsrecht 2.0 en de gevolgen voor je kantoor

Op 20 juli 2017 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp voor de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goed. Verwacht wordt dat het nieuwe vennootschapsrecht in de loop van 2019 stapsgewijs in werking zal treden. Er is ook een belangrijk fiscaal luik aan verbonden. De wetgeving heeft gevolgen voor iedereen die samenwerkt. Twee experten schetsen de impact van de voorgestelde wijzigingen op de dagelijkse samenwerking in een vennootschap. Hierbij hebben ze aandacht voor de typische kenmerken van de vastgoedsector.