Valerie Dhooghe studeerde rechten aan de KU Leuven, waarbij ze de onderzoeksmaster volgde in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Na haar stage bij een Antwerps advocatenkantoor ging ze in 2017 aan de slag bij K law. Ze is gespecialiseerd in vastgoedrecht en heeft een uitgebreide kennis opgedaan van vastgoedtransacties en redactie van contracten in de vastgoedsector. Ze heeft in het bijzonder eigenaars, ontwikkelaars, investeerders, architecten, aannemers en verhuurders bijgestaan in verschillende vastgoedprojecten. Daarnaast heeft ze ervaring in geschillenbeslechting en arbitrage.

Workshop

9.
Verhuur over de taalgrens heen: een vergelijking tussen Vlaanderen, Wallonie en Brussel

Sinds 2014 zijn de drie gewesten bevoegd voor het woninghuurrecht. Het Brusselse en Waalse woninghuurrecht zijn ondertussen in werking getreden, het Vlaamse Huurdecreet wordt verwacht in 2019. We zetten tijdens deze workshop de belangrijkste nieuwigheden op een rij. Met aandacht voor de verplichtingen van de verhuurder, de gewijzigde opzegmogelijkheden, de nieuwe regeling voor de huurprijs en huurwaarborg, de aangepaste regeling voor gehuwde en samenwonende huurders, het nieuwe studentenhuisvestingsregime, … De gelijkenissen en de verschillen met het federale woninghuurrecht en tussen de gewesten onderling worden toegelicht, alsook de voor- en nadelen van de nieuwe regimes voor de huurder, verhuurder en vastgoedmakelaar.