Vincent Sagaert werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1999. In 2002 werd hij benoemd tot professor aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2004 is hij professor privaatrecht aan de KU Leuven en de Kulak. Hij doceert er vastgoedrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht en contractenrecht. Hij is ook actief als advocaat bij het kantoor Eubelius, waar hij zich toelegt op het vastgoedrecht. Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad. Hij publiceerde tientallen boeken en bijdragen, waaronder het standaardwerk Goederenrecht. In opdracht van de minister van Justitie werkte hij mee aan de voorbereiding van diverse wetteksten, zoals de hervormingen van het appartementsrecht en de grote hervorming van Boek II van het Burgerlijk Wetboek.

Workshop

2.
Financieel beheer in mede-eigendom: do's & don'ts na de hervormde wet

Op 1 januari 2019 wordt de hervormde wet op de mede-eigendom van kracht. Dat dit niet ongemerkt voorbij zal gaan, werd ondertussen al duidelijk. Zo zijn er heel wat gevolgen voor het financieel beheer in mede-eigendommen. We gaan dieper in op aspecten zoals het reservekapitaal, de hoofdelijkheid van de mede-eigenaars, het wettelijk voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars, de vorderingsmogelijkheden van de syndicus tegen wanbetalende eigenaars, de voorlopige bewindvoerder, … Ook recente rechtspraak komt aan bod, met aandacht voor de invloed op de werking van elk syndicuskantoor. Alle do’s en don’ts voor de syndicus vandaag en morgen… je krijgt ze tijdens deze workshop netjes op een rij.